Posts in

Archives


W dokumentach Archiwum, które dotyczyły fabryk Demidowów, poprzez przypadek natknięto się na kolekcja listów datowanych na koniec XVIII wieku. Jeden z tych dokumentów, wysłany z Petersburga i datowany na 25 kwietnia 1794 roku, zawiera świadectwo o wydarzeniach w Polsce. Brak jest danych o nadawcy i adresacie listu, jednakże istnieją poszlaki, które wskazują, że korespondencja ta …

0

Po zawiązaniu się konfederacji targowickiej, która zwróciła się o pomoc do Katarzyny II, rosyjski poseł Bułhakow wręczył polskiemu rządowi notę, w której wskazywał Konstytucję 3 Maja jako główna przyczynę zerwania bądź pogorszenia się stosunków Polski z sąsiadami. Tuż po wręczeniu owej deklaracji, na terytorium Polski wkroczyło wojsko rosyjskie. Efektem tego był drugi rozbiór RP, do …

1

Oprócz kwalifikacji skutecznego porozumiewania się, dobrą cechą podejścia komunikacyjnego jest kształtowanie takich umiejętności jak: kreatywność w rozwiązywaniu problemów, postawa współodpowiedzialności za proces uczenia się i umiejętność współdziałania w zespole. W podejściu komunikatywnym wykorzystuje się często różne dialogi, scenki teatralne. W czasie nauki należałoby stosować różnorodne metody aktywizujące, pobudzające różnorodne kanały odbioru i prezentacji informacji. Między …

0

Jeśli znasz bardzo dobrze jakiś język obcy to, dlaczego by na tym nie zarobić? Jeśli nie wiesz, od czego zacząć, to z pomocą przychodzą specjalne portale ze zleceniami w internecie, od których możesz zacząć poszukiwania kolejnych zleceń. Z czasem, jeżeli już będziesz miał już prywatnych zadowolonych kontrahentów i będą cię oni polecali dalej, to wówczas …

0

Metoda The Silent Way ( twórca Caleb Gattegno ) , w przeciwieństwie do aktywnej metody TPR, wspomnianej powyżej, zakłada przyswajanie języka obcego w ciszy, skupieniu, medytacji. Nauczyciel demonstruje nowy materiał językowy/zazwyczaj wyłącznie jeden raz/, uczący się jednak przejmują jego rolę, powtarzając te same czynności i wypowiadając te same frazy, tak by stopniowo tworzyć nowe. W trakcie …

1

Kanał informacyjny i źródło przekazu dzielą się na źródła z pozycji ucznia i nauczyciela. Język ma tu dwojaką rolę: jest środkiem i treścią przekazu. Glottodydaktyka jako jedyna nauka bada wszystkie te elementy w integralnej całości, z czego niewątpliwie wynika, że jest to nauka samodzielna. Glottodydaktyka mimo, że jest odrębną nauką, ze względu na specyfikę badań …

0

W kulturze polskiej priorytetowym elementem jest język, wokół którego skupiają się inne ważne wartości kulturowe, tj. na przykład wiara rzymskokatolicka. Ona wielokrotnie wpływa na dominację i sposób rozumienia pewnych aspektów kulturowych, kształtuje także w związku z tym język, jego frazeologię i strukturę. Język, jakim posługuje się Kościół bardzo często przenika do języka potocznego. Z tego …

0

Świetlice środowiskowe są to placówki wspierające funkcje opiekuńczo-wychowawcze rodziny, poprzez świadczenie dziennej opieki nad dziećmi. Są przeznaczone zwłaszcza dla uczniów z zaburzeniami zachowania i dysfunkcjonalnym środowiskiem rodzinnym. Działania świetlic środowiskowych w ogromnej liczbie przypadków ukierunkowane są na dzieci i młodzież wywodzące się z rodzin patologicznych lub mające trudną sytuację materialną. Obejmują one uczniów szkół podstawowych …

0

Rosyjscy żołnierze na próżno usiłowali zaprowadzić porządek. Kiedy Rosjanie podpalili most na Wiśle, odcinając drogę ucieczki Polakom, rozpoczęła się prawdziwa rzeź. Żołnierz rosyjscy nie okazywali nikomu litości, dosłownie kobietom i dzieciom, bo – jak wspominał generał – w ich pamięci nadal żywe było okrucieństwo Polaków wobec rosyjskich cywilów w czasie powstanie w Warszawie. В пять …

0

Relaksacja opiera się na założeniu, że istnieje wzajemny związek między trzema czynnikami: napięciem psychicznym, czynnościowym stanem wegetatywnego układu nerwowego i napięciem mięśni. Ponieważ tonus mięśni można dowolnie zmieniać, sprawia to możliwości użycia relaksacji mięśniowej do osiągnięcia relaksacji psychicznej i dla wywarcia wpływu na funkcje narządów kierowanych poprzez wegetatywny układ nerwowy.

2