Posts in

Archives


Król Polski i Litwy decyduje o wyglądzie kościoła i jego hierarchii; w wiekach późniejszych- XV- XVI dochodzi do wojen polsko- rosyjskich co powoduje zmiany terytorialne i ciągłe przesuwanie się granic; duże znaczenie odnieśli w tym okresie Kozacy; dochodzi także do powolnego wykrystalizowania się odrębnej świadomości ukraińskiej, co posiada związek z unią brzeską i powstaniem kościoła …

1

Okres międzywojenny to czas największej popularności ruchu świetlicowego. Powstawały wówczas w zypełnym kraju świetlice: szkolne, żołnierskie, dworcowe, harcerskie. Skierowane były przede tobie do dzieci i młodzieży z biednych, miejskich środowisk. Dużą rolę w ich rozpowszechnianiu odegrała wtedy międzynarodowa organizacja YMCA (chrześcijańskie stowarzyszenie filantropijne zajmujące się organizowaniem czasu wolnego chłopców). Obok niego prężnie działało Towarzystwo „Świetlica”, …

0

Jezuici- na tych terenach zaczęli zakładać bractwa, ich sposób dostosowywanie się do środowiska, lata 80- XVI wieku- najwięcej ich powstało Najświętszej Maryi Panny, Miłosierdzia Bożego, Najświętszego Ciała Jezusa- najważniejsze. Koniec wieku XVI upłynął na terenach litewskich pod znakiem działalności jezuitów- oni kształtowali kulturę na tych terenach(powołanie przez Sobór Trydencki do walki z protestantyzmem) Piotr Skarga …

0

Choć taka charakterystyka ma możliwość budzić sprzeciw, gdyż bez wątpienia wśród młodzieży znajdują się i tacy, którzy stykają się z kulturą wysoką, kultywują dawne obyczaje (choćby w harcerstwie, we wszelkich kołach zainteresowań znajdujących się przy Młodzieżowych Ośrodkach Kultury, etc.), to jednakże takich jednostek być może jest niewiele, a obecny „trend” zmuszający do pogoni za materialnymi …

0

W księgarniach można znaleźć najróżniejsze podręczniki do nauki języka polskiego. Zazwyczaj są one pisane przez doświadczonych metodyków, którzy za ich pośrednictwem chcą podzielić się z innymi nauczycielami swoim doświadczeniem. Warto zaznaczyć, że język polski jest dość specyficzną dziedziną nauki, która odwołuje się także do historii czy sztuki. Musi o tym pamiętać każdy, kto ma w …

1

Określenie narodowości człowieka (nieraz) jest czasem skomplikowanym procesem, szczególnie dotyczy to Mołdowy, gdzie dominują małżeństwa mieszane. Najczęściej samoidentyfikacja zależy od rodziców, otoczenia, języka. Jednak nie jest to główną zasadą. W sytuacji małżeństw mieszanych, kiedy osoba przebywa w otoczeniu kilku grup etnicznych, nieraz bardzo ciężko jest określić przynależność etniczną człowieka. Dla każdej osoby proces dążenia do …

0

Młodzi ludzie często nie potrafią się zdecydować, na jaki kierunek studiów powinni postawić. Niestety, czasami kierują się przede wszystkim tym, czy po danych studiach bez problemu uda im się dostać pracę z satysfakcjonującymi zarobkami. Tak naprawdę jednak nie powinny być dla nas istotne kwestie finansowe, tym bardziej, że w rzeczywistości po każdym kierunku czeka na …

0

W dokumentach Archiwum, które dotyczyły fabryk Demidowów, przez przypadek natknięto się na kolekcja listów datowanych na koniec XVIII wieku. Jeden z tych dokumentów, wysłany z Petersburga i datowany na 25 kwietnia 1794 roku, zawiera świadectwo o wydarzeniach w Polsce. Brak jest danych o nadawcy i adresacie listu, jednakże istnieją poszlaki, które wskazują, że korespondencja ta …

2

Suwałki zostały założone w 1690 roku przez zakon kamedułów, a 2 maja 1720 roku otrzymały z rąk króla Augusta Mocnego prawa miejskie. Miasto rozwijało się bardzo prężnie w czasie zaborów, przede wszystkim dlatego że zawarto tutaj siedzibę władz województwa augustowskiego , a oprócz tego ze względu na położenie miasta na trasie Petersburg – Warszawa. Oddanie …

3

Polakom podobnie jak innym obywatelom krajów demokratycznych przysługuje wolność słowa. Co to konkretnie oznacza? Przede wszystkim obywatel ma możliwość wyrażania swoich poglądów. Niby oczywiste, ale wystarczy zapytać mieszkańca kraju, w którym za zdanie odmienne od uznanego idzie się do więzienia, na roboty przymusowe czy w ogóle się znika. Wolność słowa nie jest czymś oczywistym. Nawet …

1