Posts in

Archives


Początków pracy świetlicowej należy szukać w drugiej połowie XVIII wieku. W tym czasie ambicje postępowych grup społecznych zmierzały do kształtowania człowieka mądrego, kulturalnego, dobrego obywatela, zdrowego i sprawnego fizycznie. Ustawy Komisji Edukacji Narodowej z roku 1783 zalecały aby każdego dnia szkolnego czasy przeznaczone były na rozrywkę dla dzieci, a priorytetowo po obiedzie i wieczorem, wyraźnie …

0

Polski system oświaty obejmuje dzieci od trzeciego roku życia. W wieku od 3 do 6 lat dzieci posiadają prawo uczęszczać do przedszkola, jednak nie stanowi to obowiązku. Nauka jest obowiązkowa od siódmego do osiemnatego roku życia1. Status instytucji obowiązkowych mają wyłącznie szkoła podstawowa i gimnazjum. Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna i prowadzona jest w …

0

Na konkretny moment na terytorium Ukrainy funkcjonuje wiele rodzajów szkół z nauczaniem języka polskiego: szkoły publiczne i sobotnio – niedzielne. Istnieje 5 szkół z polskim językiem wykładowym, ubiegające się o nadanie im statusu szkoły mniejszości narodowej. Dwie spośród tych szkół funkcjonują we Lwowie, pozostałe trzy znajdują się także w zachodniej części Ukrainy. W ośmiu szkołach …

0

ealizacja celów terapeutycznych odbywa się poprzez: korektę sądów o rzeczywistości i samym sobie, korektę postaw wobec siebie, ludzi i świata, kompensowanie pustki emocjonalnej spowodowanej odtrąceniem poprzez rodziców i brakiem oparcia w nich, kompensowanie braku satysfakcjonujących kontaktów z ludźmi, stwarzanie warunków do zapominania doświadczeń stresowych oraz dodatkowo odreagowania napięć emocjonalnych.

1

Dzisiejsze lekcje w polskich szkołach nieco różnią się od tych, które były prowadzone jeszcze jakiś czas temu. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ ogólnie całe szkolnictwo z biegiem czasu uległo diametralnym zmianom. Można to zaobserwować chociażby w perspektywie takich zajęć, jak język polski. Obecnie nauczyciele coraz częściej odchodzą od tradycyjnego sposobu uczenia, który opierał …

0

Podczas nauczania języka należy odnosić się do kultury danego narodu. Ważny jest a dodatkowo odpowiednio przygotowany podręcznik. Nazwy prywatne są głównym źródłem wiadomości na zagadnienie kultury i życia społeczeństwa, dlatego w podręczniku muszą wyszukać się nazwy geograficzne. Nazwy większych miast (na przykład Warszawa, Łódź, Wrocław), mniejszych miast, które są wskazane ze względu na atrakcje turystyczne …

0

Filologia to kierunek studiów bardzo chętnie podejmowany poprzez rzesze absolwentów szkół średnich. Kierunek wydaje się być zwykły i przyjemny, natomiast warto zastanowić się, jakie umiejętności dają nam owe studia , a ponadto jak ukierunkują nasze dalsze wybory. Studenci filologii coraz to w większości sytuacji wybierają specjalizację tłumaczeniową, co daje im, nie da się ukryć, ogromne …

0

Metoda Callana, która zaistniała w Polsce w latach 90tych, zakłada, że w ciągu 160 godzin dydaktycznych/w porównaniu z 640 h nauczania tzw. tradycyjnego nauczania, a raczej eklektycznego/, przygotuje uczącego się do egzaminu FCE. 4 razy szybciej…….. Metoda oparta jest na metodzie bezpośredniej/dialogu między nauczycielem i uczniem/ oraz dodatkowo metodzie audiolingwalnej, behawioralnej zasadzie zaprojektowania nawyków przez …

2

Świetlica socjoterapeutyczna jest placówką opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin patologicznych, niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonej uzależnieniem w stopniu utrudniającym jej realizację zadań życiowych bez pomocy specjalistycznej. Jej celem jest podejmowanie działań opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i młodzieżą poprzez: a) łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie, b) eliminowanie zaburzeń zachowania, c) stwarzanie …

0

Znaczący wkład w rozwój kultury polskiej Mołdawia zawdzięcza także obecności Kościoła Rzymskokatolickiego. W klasach pierwszej i drugiej religia była przedmiotem obowiązkowym, w większości przypadków w niedziele i święta dzieci wraz z opiekunami ze szkoły chodziły do kościoła (jednak nie wszystkie dzieci pochodziły z rodzin wierzących). Poznanie Polski i języka polskiego realizowane było także poprzez udział …

0