Posts in

Archives


Ostatnio zagrożeniem dla dzieci stał się także komputer, który przez większość z nich przeznaczony jest do gier i surfowania po Internecie. Zarówno gry, jak Internet są pożądane i pożyteczne, natomiast pod warunkiem, że potrafi się z nich mądrze korzystać i jest to kontrolowane poprzez dorosłych. Niestety dość znaczna grupa rodziców nie jest zorientowana, w co …

0

Pierwszym etapem oddziaływania socjoterapeutycznego jest diagnoza typu zaburzeń zachowania dziecka. Polega ona na rozpoznaniu charakteru trudności dziecka i analizie zaburzeń w jego relacjach ze światem. Drugim etapem postępowania socjoterapeutycznego jest programowanie zajęć. Polega ono m.in. na ustaleniu generalnych zasad, określających sposób ich prowadzenia. W zajęciach świetlicowych mogą brać udział dzieci i młodzież ze szkół priorytetowych …

0

Młodzież w znaczącej liczbie przypadków podawała dziadków, sąsiadów i starsze osoby, jako tych, którzy nadal posługują się gwarą. 47% badanych zamieszkałych w Gibach i mniej więcej 40% zamieszkałych w Bakałarzewie znało chłopcy i dziewczęta posługujące się gwarą, a wyłącznie około 16% gimnazjalistów z Suwałk mówiło, że spotkało się z takimi ludźmi. Moim zdaniem wynika to …

0

Rozkwit zainteresowania konstatują glottodydaktyczną na skalę światową bierze swój początek w Stanach Zjednoczonych. Jest to powiązane ze przystąpieniem Stanów Zjednoczonych do II Wojny Światowej, jednak Europa zainteresowała się tą dziedziną nauki dopiero po zakończeniu wojny. Zainteresowanie to wynikało z jednej strony z potrzeby ludzi znających języki obce, z drugiej zaś strony z powiązania idei glottodydaktycznych …

0

Głównym elementem tej metody jest język mówiony. Stosując ten sposób nauki, zaleca się rozpoczęcie nauki od żywej mowy, która wprowadzałaby nowe szczegóły w kontekście sytuacyjnym i odrzucała pośrednictwo języka ojczystego przez bezpośrednie skojarzenia. Proces nauczania polega na wielokrotnym powtórzeniu i wyrabianiu nawyków. Nauczyciel posługuje się naturalnymi zdaniami w naturalnym tempie i naturalnych sytuacjach, a jedyną …

0

W początkowej fazie przedsięwzięcia, język polski był wykładany przez przedstawicieli Polonii, którzy posiadali wiedzę z języka polskiego wyniesioną z domu rodzinnego, posiadali odbyte staże, lub kończyli naukę w Polsce. Jednak nie zawsze taki rodzaj nauczania miał pozytywne wyniki. Mimo ogromnego wysiłku i starań większość z takich osób nie posiadała wykształcenia pedagogicznego, nie zawsze posługiwała się …

0

Konfederacja barska posłużyła Prusom i Austrii jako pretekst do rozbiorów polskich ziem, jednak Rosja – wg autorów – była jedynym gwarantem nierozerwalności terytorialnej Polski, ale uwikłana w wojnę z Turcją nie dysponowała odpowiednimi siłami, ażeby przeciwstawić się Prusom i Austrii i została prawie że zmuszona do wzięcia udziału w rozbiorze RP. Polskie elity – dla …

0

Nauczanie języka polskiego w Rosji w większości wypadków ma charakter szkół sobotnio-niedzielnych. Jako przykład posłużyć może szkółka języka i kultury polskiej przy Centrum Dziecięcej Twórczości w Abakanie Kraju Krasnojarskiego. Całkowity przewodnik nauczania w tej szkole obejmuje 5 lat nauki. Dzieli się na 3 stopnie: początkowy – 2 lata, średni – 2 lata i doskonalący – …

0

Dzieło literackie, jak i właściwie każde dzieło sztuki wywołuje u odbiorcy bezdyskusyjne emocje, przeżycia estetyczne. Mogą one być pozytywne i negatywne. Jest tu ważne nie wyłącznie cechy charakteru odbiorcy, doświadczenia osobiste, ale i doświadczenia kulturowe, mentalność, tradycje wychowania.W przypadku odbioru literatury polskiej uczniowie w Polsce i Mołdawii będą dochodzić do podobnych wniosków, gdyż wychowane one …

0

W Polsce rozgorzała walka o władzę, nasiliły się prześladowania innowierców, co zaniepokoiło niektóre kręgi magnatów i szlachty. Co ciekawe, zaniepokoili się również nasi sąsiedzi – Rosja i Prusy – w końcu szerzący się w Polsce liberalizm bardzo im odpowiadał. Dzięki wojskowemu wsparciu Rosji, która rozlokowała na terenie RP 30-sto tysięczne wojsko, przeciwnicy reform efektywnie blokowali …

1