Posts in

Archives


Organizacja prawa dla przedsiębiorców w Polsce jest wyjątkowo niekorzystna. Składają się przede wszystkim na nie różne przepisy, które bardzo często wykluczają siebie nawzajem. Tworzy to niezwykle niekorzystny klimat dla prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Rzeczpospolitej. Dlaczego tak jest? Ten fakt jest owocem tworzenia "naprędce" licznych aktów prawnych, które w rzeczywistości nie często potrzebne, sprawiając przy …

0

Każdy dziennikarz winien posługiwać się pewnym, korespondującym z jego sumieniem, zbiorem zasad, według których postępuje. Mając na uwadze aspekty moralne, nie należy jednak zapominać o warsztacie. Poniżej przedstawiam dziesięć przykazań, o których warto pamiętać zabierając się do pisania. 1. Zaplanuj swój tekst. Zdecyduj, które informacje są na tyle ważne, żeby umieścić je na początku, a …

5

Jeszcze przed II Soborem Watykańskim w niektórych państwach Europy Zachodniej i w Ameryce różne środowiska liberalne domagały się reformy liturgii i zmian w Kościele. Później powstało co najmniej kilka wpływowych organizacji liberalnie nastawionych katolików, którzy uważają, że soborowy proces przemian w Kościele rzymskokatolickim, znany pod hasłem aggiornamento czyli dostosowania Kościoła do liberalnych zasad dzisiejszego świata, …

2

Dwa oficjalne dokumenty ruchu „My jesteśmy Kościołem” wyrażają naturę tych postulatów. Oświadczenie kolońskie (1989 r.), wydane jeszcze przed powstaniem tej międzynarodowej organizacji zawiera żądania demokratyzacji struktur kościelnych w dziedzinie szkolnictwa wyższego i nominacji biskupich. Sygnatariusze oświadczenia domagają się niezależności katolickich uczelni od władzy Kurii Rzymskiej, a także ograniczenia kompetencji papieża w dziedzinie nauki moralnej. W …

8

W dobie błyskawicznego rozwoju technologii internetowych coraz rzadziej czytamy tradycyjne książki. Zdecydowanie bardziej popularną formą zdobywania wiedzy jest dziś czytanie artykułów w Internecie, czy też korzystanie z czytników ebooków. Taka sytuacja rodzi jednak pewne problemy na które warto zwracać z całą pewnością uwagę. Przede wszystkich przeglądając zasoby Internetu bardzo często zatracamy właściwą zdolność koncentracji. Korzystamy …

0

Nie od dziś wiadomo, że praca przy wznoszeniu sięgających do nieba wieżowców, katedr czy innych budowli, bywa niezwykle niebezpieczna. Statystyki wykazują, że jeszcze w ostatniej dekadzie, co trzeci pracownik ginął z powodu upadku z wysokości, dlatego zabezpieczenie terenu budowy, przeprowadzone niezgodne z zasadami BHP, podlega obecnie niezwykle dotkliwym karom. Przy budowie wysokościowców, kierownik nadzorujący przedsięwzięcie …

1

W gospodarce rynkowej konsument jest „królem” który rządzi rynkiem. To on wpływa na ilość oraz rodzaj towaru i usług dostępnych na rynku. Od niego bowiem w znacznym stopniu zależy sukces lub porażka wielu przedsiębiorstw. Producenci i sprzedawcy zabiegają o konsumenta podejmując różnego rodzaju działania. Nie zawsze są one jednak uczciwe i legalne, co powoduje, że …

3

W tym zawieszeniu miedzy jawą a snem tkwi tajemniczość Kroniki w ujęciu Wajdy, zaakcentowana dzięki wprowadzeniu postaci Nieznajomego. Jest nim chorujący na raka pisarz Witold, który chwilę przed samobójczą śmiercią wyrusza w swojej pamięci w wędrówkę po miejscach z przeszłości. Spotyka tam raczej wyobrażenie samego siebie z młodości niż realnego Wicia. Konfrontacja Witolda z młodzieńcem …

0