Posts in

Archives


Skorzystanie z pomocy prawnika w biznesie może okazać się konieczne. Właściwe wypełnienie formularzy i wszelkiej dokumentacji od samego początku z jego pomocą będzie kosztować mniej, niż wynajęcie prawnika później, gdy pojawią się problemy wymagające sporej korekty. Prawnicy mogą okazać się bardzo przydatni podczas rozpoczęcia działalności gospodarczej. Procedury, przez jakie trzeba przejść i stosy dokumentów nie …

3

Każdy, kto kiedykolwiek miał styczność z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej wie doskonale, ile z tym jest zachodu i wątpliwości natury prawnej. Nawet najprostsza czynność może mieć swoje doniosłe znaczenie kodeksowe. Osoby, które o tym nie wiedzą, często popełniają wiele prostych błędów, które mają wpływ na ich powodzenie na rynku. Dlatego tak wielu prezesów firm decyduje …

0

Na terenie Polski działa wiele organizacji rządowych i pozarządowych, których celem jest pomoc wszystkim potrzebującym. Niektóre z nich stawiają na pomoc dzieciom z biednych rodzin, inne skupiają się na osobach niepełnosprawnych. Znaleźć można także organizacje, które troszczą się o potrzeby i warunki bytowe rozmaitych gatunków zwierząt. Warto zastanowić się nad wsparciem którejś z tych organizacji. …

0

W ostatnich latach pojawiło się w naszej gospodarce wiele nowych, małych firm, których właścicielami są prywatni przedsiębiorcy. Jest to spowodowane z jednej strony złą passą na rynku pracy i poszukiwaniem nowych form zarobkowania, a z drugiej znacznym ułatwieniem wszystkich formalności niezbędnych do założenia swojego biznesu. Aby jednak można było mówić o sukcesie na tym polu, …

0

W naszym kraju można wziąć udział w wyborach w sposób bierny lub czynny, a więc albo startując w nich jako jeden z kandydatów, albo głosując. O ile wybory do Parlamentu Europejskiego lub do Parlamentu polskiego są poza zasięgiem zwykłych ludzi, oczywiście od strony startowania w nich, o tyle te do samorządów lokalnych jak najbardziej są …

0

aNiewiele jest również publikacji poświęconych dziełu de Custine’a, zarówno w literaturze krajowej, jak i emigracyjnej . Dopiero lata siedemdziesiąte XX wieku przynoszą pewne ożywienie w tej kwestii – pierwszym, który ogłosił swoje rozważania na temat Rosji w roku 1839 był Wojciech Karpiński. W 1971 roku w „Twórczości” zamieścił artykuł zatytułowany Podróż markiza de Custine, następnie …

0

Magnuszewski Literatura odrodzonego narodu W Polowie XIX w. Zasadnicze stadium kształtowania się nowoczesnego narodu czeskiego było zakończone. Istniało już skonsolidowane społeczeństwo, które rozwinęło własne formy i instytucje życia kulturalnego. W porównaniu z pierwszą polową XIX wieku zmieniła się treść ruchu czeskiego. Już nie organiczna praca budzicielska stanowiła jego istotę, ale walka polityczna o osiągnięcie równouprawnienia …

6

Koniec każdego z nas jest taki sam: ciało umrze, gdyż: „co ku ziemi ciążyło, to ziemia pochłonie” (w. 112). Natomiast dusza wróci do Boga, i z tego faktu płynie optymizm: „Musi wrócić do Boga, co boskiego było” . Trzy ostatnie strofy są już w zasadzie pogodzeniem się z losem. Nie ma ani śladu rozpaczy, która …

0

15. Barbara Lewandowska – Tomaszczyk, „Uniwersalizm a relatywizm na tle nowych teorii kognitywnych” 1. Wstęp: 1 koncentracja na stanowisku semantyki kognitywnej w sporze między uniwersalizmem a relatywizmem, 2 relacje między systemem językowym a zdolnościami poznawczymi człowieka (status uniwersaliów kognitywnych i językowych), pewne cechy procesu poznawczego są uniwersalne, inne zmienne, zależne od kontekstu, kultury, poglądów, ideologii, …

99

Studia na wydziale prawa dają szeroki zakres możliwości kariery zawodowej. Po ich ukończeniu zostaje się magistrem prawa, a więc prawnikiem. Aby być radcą, adwokatem, prokuratorem, komornikiem lub sędzią należy do pięcioletniego okresu studiów dodać czas poświęcony na aplikacje. Dopiero po jej pomyślnym ukończeniu można planować dla siebie karierę w sądach, prokuraturach lub spółkach prawnych. Nie …

1