Posts in

Archives


Wbrew dość powszechnym głosom malkontentów, współczesna literatura polska jest naprawdę w dobrej kondycji. Najlepszym dowodem na potwierdzenie tej tezy jest fakt, że coraz więcej książek naszych rodzimych autorów podbija również zagraniczny rynek księgarski. Niektórzy z pisarzy mogą pochwalić się tłumaczeniami na naprawdę wiele języków, odnosząc literacki sukces na całym świecie. Warto nieco bliżej poznać ich …

0

Wielu studentów filologii polskiej próbuje sobie odpowiedzieć na pytanie, na czym tak naprawdę polega strukturalizm. Jak się okazuje, nie jest to takie jasne pojęcie i aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, trzeba zapoznać się z wieloma artykułami. Strukturalizm języka może być postrzegany na wielu płaszczyznach, co niewątpliwie jeszcze bardziej utrudnia zrozumienie tej kwestii. Nic dziwnego, …

1

Każdy człowiek powinien umieć się wysłowić i poprawnie korzystać ze swojego ojczystego języka. Współcześnie wiele uwagi poświęca się nauce języków obcych, a do własnej mowy i pisma przykłada się mniejsze znaczenie. A to błąd. Pracodawcy zaczynają chyba go dostrzegać, ponieważ coraz częściej stawiają kandydatom do pracy oczekiwania związane z prawidłowym posługiwaniem się językiem ojczystym. Obok …

0

W dzisiejszych czasach utrwaliło się twierdzenie, że język polski jest przedmiotem głównie dla humanistów i tak naprawdę tylko oni są nim zainteresowani. Być może trochę prawdy w tym jest, ale nie można w pełni zgodzić się z przytoczonym twierdzeniem. Wielu nauczycieli słusznie uważa, że język polski może być fascynujący dla każdego ucznia, o ile tylko …

0

Wbrew pozorom, język polski nie ogranicza się jedynie do omawiana kolejnych powieści czy interpretowania wierszy. Nie jest on także ograniczony do nauki reguł gramatycznych czy ortograficznych. W dzisiejszych czasach w wielu liceach są tworzone klasy o profilu humanistycznym, w których wspomniany przedmiot odgrywa najważniejszą rolę. Nic dziwnego, że na niektórych lekcjach uczniowie mają szansę zapoznać …

0

TERESA WALAS HISTORIA LITERATURY W PERSPEKTYWIE KULTUROWEJ – DAWNIEJ I DZIŚ POCZĄTKI Historia literatury narodziła się z końcem XVIII w. właśnie w postaci „kulturowej historii literatury”. Wcześniej Francis Bacon w dziele De dignitate et augmentis scientiarum (1623) udziela wskazówek dotyczących czytania literatury (bezpośredni kontakt z dziełem towarzyszyć ma wskrzeszeniu przeszłego geniuszu) oraz opisuje związki między …

1

W komunikacji międzyludzkiej bardzo ważną rolę pełnią słowa, bo to właśnie za ich pomocą możemy formułować konkretne wypowiedzi. Warto nieco bliżej przyjrzeć się pochodzeniu wybranych słów, nie tylko w oparciu o słowotwórstwo, ale także o etymologię. Trzeba przyznać, że ten dział językoznawstwa cieszy się w dzisiejszych czasach coraz większą popularnością, zarówno wśród badaczy języka, jak …

0

Komunikacja z drugim człowiekiem nie musi następować wyłącznie w sposób bezpośredni, czyli w rozmowie w cztery oczy. W dobie naszych czasów, coraz popularniejsza jest komunikacja w sposobie pośrednim, z którą mamy do czynienia na wielu płaszczyznach. Jak się okazuje, nośnikiem mogą być tutaj najróżniejsze zdobycze współczesnej techniki. Przykładem może być chociażby Internet, z którego pomocą …

0

Język odgrywa niezwykle ważną rolę w każdej kulturze i z tą tezą zgodzi się zapewne niejeden badacz zajmujący się zagadnieniami z dziedziny językoznawstwa. Niektórzy naukowcy podkreślają, że najważniejsze są jego funkcje społeczne, bo to właśnie one obejmują swoim działaniem zjawiska, które są nam najbliższe. Dużą rolę w naszym codziennym komunikowaniu się pełni tak zwany kontekst …

0

O Notatkach z podziemia Fiodora Dostojewskiego 1. Uwagi wstêpne Tematem niniejszej wypowiedzi jest próba uchwycenia fenomenu œwia- domoœci wyra¿onego w literaturze, a konkretniej: w dziele Fiodora Do- stojewskiego zatytu3owanym Notatki z podziemia (1864). Mo¿na by pytaæ o powody, dla których wybrane zosta3o to w3aœnie, a nie inne dzie3o ro- syjskiego pisarza. Powodów takich jest kilka. …

0