Public Relations znacznie ważniejszym aspektem niż reklama!

Panuje powszechne dziś przekonanie wskazujące, że w celu osiągnięcia jak najwyższych wyników sprzedażowych powinno się wkładać ogromne środki w działania reklamowe.

Współczesny marketing jest jednak dziś zdecydowanie bardziej rozbudowany, dlatego tradycyjna reklama odchodzi na dalszym plan. Kluczowe znaczenie w rozważaniach nad nowoczesnym marketingiem należy przypisać procesowi promocji nazywanego popularnie Public Relations. Polega on w gruncie rzeczy na tym, aby działania marketingowe firmy w pierwszej kolejności kierować na wytworzenie i utrzymanie jej pozytywnego wizerunku. Kluczowe znaczenie ma odbiór społeczny działalności określonego przedsiębiorstwa, należy zatem budować profesjonalne relacje zarówno z najbliższym, jak i dalszym otoczeniem. Niezwykle istotne jest budowanie relacji partnerstwa na linii klient – firma, a także odpowiednich stosunków z otoczeniem konkurencyjnym. Nie można również zapominać o pielęgnowaniu relacji wewnątrz przedsiębiorstwa i wytwarzaniu firmowej tożsamości pracowników w nim zatrudnionych.

Planując strategie marketingowe nowocześnie zorientowanego przedsiębiorstwa, nie można dziś ograniczać się wyłącznie do działań reklamowych. Pochłaniają one ogromne zasoby budżetowe, jednak ich skuteczność nie zawsze jest wystarczająca.