sobota, 9 grudnia 2023

Pewnych słów czy wyrażeń używamy niemal każdego dnia, nie znając tak naprawdę ich dokładnego znaczenia czy pochodzenia. Często nawet rozumiemy je zupełnie niewłaściwie.

Przykładem może być słowo edukacja, które pochodzi z łaciny i znaczy – wychowanie. Warto uświadomić sobie, że proces edukacji polega między innymi na zdobywaniu wiedzy, ale chodzi nie tylko o tę zdobywaną w szkole, ale i, co ważne, poza nią. To również proces związany z wychowaniem, jednak w tym znaczeniu głównie umysłowym oraz kształtowaniem pewnych konkretnych umiejętności oraz określonych cech. Jest to proces niezwykle złożony i dużą rolę odgrywa tu wiedza, a szczególnie jej umiejętne przekazywanie oraz właściwe rozumienie i przyswajanie. Warto pamiętać, że często ta uzyskiwana poza szkołą, nieformalna, jest bardziej ważna w naszym codziennym życiu.

Istotnym zagadnieniem w systemie edukacyjnym jest także język. Termin ten rozumiany ogólnie oznacza cały system wypowiedzi, który uczymy się budować, żeby móc komunikować się z innymi ludźmi. Jeśli chodzi o naukę w szkole, głównie, w przypadku tego ojczystego, od najmłodszych lat kładzie się nacisk na umiejętność poprawnego pisania, czytania, stopniowo wprowadzając zagadnienia gramatyczne oraz ortograficzne. Ważna jest także nauka tych obcych, ponieważ w dobie częstych wyjazdów za granicę czy pracy w międzynarodowym środowisku ich znajomość bardzo się przydaje. Wielu z nas nie przykładało się do nauki lub w dorosłym życiu zapomina jak ważne są te kwestie i popełnia wiele rażących błędów, nie tylko w miejscu pracy, ale i w życiu prywatnym. Ponadto zapominamy używania obcych np. angielskich wyrażeń, ponieważ za rzadko sięgamy po angielską literaturę czy filmy.

Previous

Zdobywanie wiedzy od najmłodszych lat

Next

Matura

Check Also