Integracja niepełnosrpawnych


Głównymi problemami, na które napotykamy w trakcie próby włączenia osób niepełnosprawnych w życie społeczne są uniedogodnienia pochodzące nie ze strony samego inwalidztwa i jego skutków. Głównym problemem okazuje się postawa społeczeństwa wobec osób niepełnosprawnych. Postawa ta tworzy barierę, którą osoby niepełnosprawne w ogromnej liczbie przypadków nie są w stanie przekroczyć na drodze do integracji z pełnosprawnymi. Świadomość obecności przedstawionych interakcji ludzi niepełnosprawnych z otoczeniem skłoniła mnie do przeprowadzenia badań nad integracją osób niepełnosprawnych. Szczególnie zainteresowały mnie zjawiska zachodzące w szeregach dzieci.
Badania przeprowadziłem na wyizolowanej, szesnastoosobowej grupy dzieci. Badania zmierzały do przedstawienia przekształceń zachodzących wewnątrz grupy podczas sześciomiesięcznego cyklu zajęć.

Previous Jednoczenie Ukrainy
Next Kierowanie edukacją