sobota, 9 grudnia 2023

Przed rozpoczęciem interpretacji nauczyciel powinien wyjaśnić nieznane słownictwo. Mogą być trudności ze zrozumieniem wyrazów: bryka, orszak, anglezy, lambrekiny, gorejący, laurkowe. Zrozumienie tych wyrazów pomoże lepiej zrozumień ogólny obraz wierszu. Dla uczniów klas polskich z Mołdawii może być niezrozumiana symbolika religijna, która pojawia się w tym wierszu. Wynika to z tego, że kultura Mołdawii wiąże się w większym stopniu z religia prawosławną. W prawosławiu obraz Madonny nie niesie takiego znaczenia jak w religii rzymskokatolickiej. Trzeba również wyjaśnić co to jest „magnifikat”.
Następnym krokiem będzie zapoznanie uczniów z neologizmem Mirona Białoszewskiego „peryfe rafa elickie”. Dopiero po objaśnieniu wszystkich tych elementów można przechodzić do interpretacji, która nie powinna stanowić problemu u uczniów.
W starszych klasach gimnazjum w Mołdawii języka polskiego uczą się przede wszystkim na podstawie serii podręczników autorstwa doktora Witolda Bobińskiego „ Język polski. Świat w słowach i obrazach” i Zofii Czarnieckiej- Rodzik „Gramatyka i stylistyka”.

Previous

No More Stories.

Next

Metodyka

Check Also