środa, 22 maja 2024

Wszyscy nauczyciele zgodnie doradzali, aby jakoś zachęcić uczniów, ubarwić lekcje, gdyż ich zdaniem teraźniejsze pokolenie bardzo sprawnie się nudzi. Pedagodzy młodemu poloniście głównie proponowali zaproszenie kogoś ciekawego związanego z regionem, uatrakcyjnienie lekcji wycieczką, jakimiś nagraniami audio np. z gwarą, wycieczką , a oprócz tego wciągnięcie uczniów
w przygotowanie lekcji, by w ten metodę zachęcić gimnazjalistów do nauki, jak napisała jedna
z nauczycielek: „Poleciłabym przede wszystkim młodemu poloniście, żeby zachęcił uczniów do współudziału w zrobieniu zajęć ( np. przygotowanie materiałów i zdobycie wiedzy od rodziny), aby zaprosił kogoś, kto posiada dużą wiedzę o regionie albo jest z nim w jakiś wyjątkowy metodę związany, aby połączył zajęcia z wycieczką w plener”. Podobnych rad udzielali ludzie przeankietowani nauczyciele.
Analiza badań ankietowych nauczycieli nie jest tak obszerna jak tych udzielonych poprzez uczniów, ponieważ nauczyciele udzielali odpowiedzi bardziej pobieżnych, dosłownie czasami szczątkowych. Jednocześnie ankiety zgodziło się wypełnić wyłącznie pięcioro pedagogów, przez co zakres danych do analizy również był mniejszy.

Previous

Komputerowe tłumaczenie tekstów

Next

Ceny za tłumaczenia tekstów

Check Also

Internet