Jaka jest wartość dzisiejszych studiów?


Niegdyś osoba z wyższym wykształceniem była bardzo ceniona. Było tak dlatego, ponieważ studia nie miały takiej dostępności i popularności jak obecnie, a studenci należeli raczej do elitarnej grupy w społeczeństwie. Brak dostępności wyższych uczelni powodował, że młodzi ludzie wybierali szkoły techniczne, uczące zawodu, w których edukacja skupiała się na wykształceniu klasy robotniczej. Współcześnie studiować mogą wszyscy chętni i nie ma znaczenia w jakim są wieku i jaki kierunek ich interesuje. Uczelnie mają szeroką gamę kierunków po to, aby przyciągać jak największą liczbę uczących się.
W sytuacji, gdy wielu ludzi posiada wyższe wykształcenie, wiedza staje się tańsza, to znaczy nie ma już takiej ceny jak kiedyś, spada szacunek dla osób wykształconych, ponieważ praktycznie każdy może mieć dyplom. Czy jest to złe zjawisko? Trudno powiedzieć, zależy z której strony spojrzeć. Z jednej studia stają się pospolite, tracą na elitarności i wyjątkowości, często również studenci są źle postrzegani przez wzgląd na swoje zachowanie i język, którym się posługują. Z drugiej jednak strony, dzięki temu mamy społeczeństwo wykształcone, które jest świadome wielu procesów i wydarzeń toczących się w życiu publicznym oraz potrafiące wyciągać z nich odpowiednie wnioski.
Jaka jest zatem wartość dzisiejszych studiów? Mimo tego, że polskie uczelnie produkują wielu magistrów, to jednak wśród nich można znaleźć dużą rzeszę osób wybitnych, które wyróżniają się na tle innych. Polacy są jednym z lepiej wykształconych narodów, dzięki czemu potrafią samodzielnie podejmować słuszne decyzje życiowe. Jesteśmy narodem, który umie oprzeć się manipulacji, na co miały również wpływ czasy rządów komunistycznych w naszym kraju.

Previous Nauczanie historii
Next Przyszłość w twoich rękach