niedziela, 23 czerwca 2024

Osoba kończąca gimnazjum staje u progu dorosłości z mętlikiem w głowie, odnośnie wyboru szkoły. Musi ona sama odpowiedzieć sobie na podstawowe pytania: co chcę robić w życiu?  jaki zawód pragnę wykonywać?. Wiedza zdobyta w szkole na pewno pomoże na nie odpowiedzieć. Wybór jest ogromny, bo szkoły zachęcają na różne sposoby, by właśnie wybrać tę a nie inną placówkę. W czym zatem można przebierać? Edukacja ponadgimnazjalna proponuje trzy modele szkół: zawodowe, technika, licea ogólnokształcące lub profilowane. Szkoły zawodowe, jak sama nazwa wskazuje, przygotowują do wykonywania określonego zawodu np. sprzedawcy, stolarza. Nauka trwa dwa lub trzy lata i obejmuje więcej praktyki niż teorii. Technika to szkoły czteroletnie, które kończą się egzaminem, dającym kwalifikacje zawodowe. Po ich ukończeniu możliwe jest przystąpienie do matury. Licea ogólnokształcące to trzyletnie placówki o elastycznym ukierunkowaniu klas, na przykład na język obcy, muzykę, teatr czy kierunek ogólny. Szkoły tego typu zalecane są głównie osobom wybierającym się na studia. Licea profilowane są także trzyletnie z tą różnicą, że dają wykształcenie ogólne w połączeniu z przygotowaniem do zawodu. Ukończenie tej szkoły nie daje jednak kwalifikacji do wykonywania danej specjalizacji. Aby ją zdobyć należy jeszcze skończyć jedno lub dwu semestralną szkołę policealną lub inne studia wyższe. Licea profilowane to dobre rozwiązanie dla osób, które wiedzą już, co pragną robić w przyszłości. Oferują one kilkanaście
kierunków, między innymi: chemiczny, elektroniczny, rolniczo-spożywczy czy socjalny.
Warto wybrać starannie szkołę pozagimnazjalną. Nie bać się zapytać o radę rodziców, starszych kolegów czy nauczycieli. Mądrze wybrana szkoła to inwestycja we własną przyszłość.

Previous

Wiek rozpoczęcia edukacji wczesnoszkolnej

Next

Edukacja w klasie pierwszej i przygotowanie do niej

Check Also