środa, 22 maja 2024

Najpierw należy nauczyć się podstawowych zwrotów. Wyrażenia: ja jestem, ty jesteś, są właśnie takim początkiem. W dalszej kolejności proste zdania składające się z podmiotu i orzeczenia należy zacząć rozbudowywać o podstawowe przymiotniki. Warto wyuczyć się kilku określeń, które posłużą do opisywania przedmiotów. To doskonałe wsparcie. Jeśli nie potrafimy powiedzieć nazwy przedmiotu po angielsku wystarczy go opisać kilkoma wyrazami. Rozmówca sam odgadnie nazwę rzeczy i na pewno nas dobrze pokieruje. Po opanowaniu podstawowych wyrazów należy przystąpić do słownictwa trudniejszego, rzadziej używanego ale za to ubarwiającego rozmowę. Komunikacja, dzięki wyrazom typu: zwłaszcza, mianowicie, wchodzi na wyższy poziom. Z etapu podstawowego awansuje się do średniego stopnia. W tym momencie przychodzi czas na gramatykę. Wyuczone na pamięć zdania należy zastępować samodzielnie zbudowanymi. Najlepiej jest się zapisać na jakieś kursy językowe. Opanowanie samodzielnie gramatyki jest trudne. Dlatego warto szukać wsparcia wśród fachowców. Nauczyciel nie tylko zada materiał do nauki ale i sprawdzi jego opanowanie. Wszystkie lekcje powinny zaczynać się od zbadania nabytych umiejętności. Kursanci nie tylko nauczą się nowego słownictwa i gramatyki. Pod bacznym okiem nauczyciela opanują umiejętność wypowiadania się po angielsku przed grupą. Praca w parach lub grupach i przede wszystkim konieczność wypowiadania się po angielsku przełamuje strach przed mówieniem w obym języku. To nieoceniona umiejętność. Wielokrotnie się zdarza, że ludzie znają język jednak mają opory w posługiwaniu się nim. To bardzo frustrujące. Wyjazdy zagraniczne mogą przez to wiele stracić na wartości. Komunikacja po angielsku przydaje się w każdym zakątku świata. Język angielski jest bardzo rozpowszechniony. Jego znajomość przyda się w każdym miejscu. Po przejściu przez etap kursów i seminariów językowych warto zastanowić się nad studiami o kierunku filologia. Wiele wykładów prowadzonych jest po angielsku lub przez native speakera. Studenci na okrągło mają do czynienia z obcym językiem i kulturą. Takie stałe obcowanie z angielskim doskonale przygotowuje na przyszłość.

Previous

Pompy dobrej jakości

Next

W jaki sposób uczyć się angielskiego?

Check Also