Konsument czyli jego rola na rynku.


W gospodarce rynkowej konsument jest „królem” który rządzi rynkiem. To on wpływa na ilość oraz rodzaj towaru i usług dostępnych na rynku. Od niego bowiem w znacznym stopniu zależy sukces lub porażka wielu przedsiębiorstw. Producenci i sprzedawcy zabiegają o konsumenta podejmując różnego rodzaju działania. Nie zawsze są one jednak uczciwe i legalne, co powoduje, że królowi rynku potrzebna jest ochrono prawna. W świetle polskiego prawa konsument to osoba która nabywa towar lub usługi w celach niezwiązanych z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Jest więc nim każdy kto kupi komputer, aby wykorzystać go do nauki czy wyszukiwarkę informacyjną w internecie. Natomiast nie można nazwać konsumentem osoby która kupiła sprzęt komputerowy na potrzeby firmy (działalność gospodarcza) czy też po to by np. pisać artykuły do gazety, za które będzie otrzymywała wynagrodzenie (działalność zawodowa). W kontaktach z producentami i sprzedawcami konsument znajduję się zazwyczaj w mniej korzystnym położeniu. Wynika to zazwyczaj z ich niedostatecznej wiedzy o produkcie czy przysługujących im prawach. Dlatego konsumentą w Polsce gwarantuje konstytucja ochronę.

Previous Zawieszenie w Javie
Next Praca na wysokościach