środa, 22 maja 2024

Losy Polaków w Mołdowie wiążą się z upadkami powstań narodowych podczas rozbiorów Polski. Wiele osób emigrowało w tym czasie z ziem polskich do Mołdawii. Podyktowane to było, między innymi, bliskością geograficzną. Masowa migracja Polaków do Besarabii miała miejsce na początku XIX wieku. Sto lat później Polacy stanowili już jedną z najliczniejszych (około 20 tysięcy osób) mniejszości narodowych, zamieszkujących te tereny. Sytuacja uległa zmianie, kiedy Mołdowa weszła w skład ZSRR. Działania ówczesnych władz komunistycznych, zmierzające do zniszczenia świadomości narodowej mniejszości etnicznych, nie ominęły także polskiej diaspory. Komuniści rozwiązali polskie stowarzyszenia, zamknęli polskie szkoły.
Po ogłoszeniu niepodległości przez Mołdawię diaspora polska zaczęła się powoli odradzać. Obecnie język polski nauczany jest w Kiszyniowie, Bielcach, Rybnicy, Komracie, Slobode Raszkowa, Styrci. Natomiast klasy z polskim językiem nauczania wystepują jedynie w Kiszyniowie. W innych miejscowościach istnieją kursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych przy „Domach Polskich” lub przy kościołach rzymskokatolickich. Od kilku lat w Kiszyniowie funkcjonuje także polskie przedszkole. Przy Kiszyniowskim i Bielckim Uniwersytecie Państwowym istnieje możliwość nauki języka polskiego.

Previous

Sprawności językowe

Next

Książka dla każdego

Check Also