Marketing1


Marketing internetowy. Ocean rozwiązań i kosmos dla kreatywnych jednostek. Dziedzina rozwijąjąca się w chwili gdy piszę te słowa o kolejne aspekty,żegnając jednocześnie te przestarzałe które nie tak dawno brane były za obiecującą nowinkę.

 Czym jest marketing internetowy?

Funkcje marketingowe internetu przyśpieszyły ostatnimi latami swój rozwój wraz z powstaniem łatwo przyswajalnych w obsłudze portali społecznościowych co pozwoliło chętnym,lecz opornym uprzednio, podmiotom gospodarczym na dotarcie z promowaniem swoich marek i usług do szerszego grona. Podmioty gospodarcze decydujące się na wkroczenie do oceanu rywalizacji w sieci nierzadko dobierają środki ostrożnie, kierując się zrówno względami finansowymi jak i wątpliwościami co do skuteczności zabiegów na tym polu. Zaznaczam jednak iż uważam marketing internetowy za stale rosnącą na znaczeniu siłę,wciąż niedocenianą w dłuższej perspektywie rozwoju małych i średnich firm.

Previous Marketing w Internecie
Next Marketing2