czwartek, 28 września 2023

Na różnych etapach życia człowieka pojawiają się czasem problemy związane z potrzebą procedur natury prawnej. Niestety nie każdy potrafi sobie z nimi poradzić. Edukacja społeczeństwa w tym zakresie jest znikoma.
Przeciętny człowiek, którego wiedza o obowiązujących przepisach kodeksu cywilnego, rodzinnego lub karnego nie wystarcza na samodzielne podjęcie jakichkolwiek działań  w obronie swoich praw lub dochodzenia roszczeń, jest zupełnie zagubiony w gąszczu norm i ustaw. Do tego jak wiadomo, język prawniczy znacznie różni się od języka potocznego, więc napisanie pisma do sądu lub innych urzędów sprawia ogromne trudności.
Wiedza z zakresu prawa potrzebna jest w wielu sytuacjach jak: zawieranie umów, nabywanie nieruchomości, odwoływanie się od niekorzystnych decyzji pracodawcy albo obrona przed mobbingiem lub stalkingiem, czy uruchamianie procedur związanych z przejęciem spadku.
W polskich szkołach nie jest prowadzona edukacja prawna. To duży błąd. Młodzież wchodząca w dorosłe życie powinna sporo wiedzieć na temat odpowiedzialności cywilnej, postanowień kodeksu rodzinno – opiekuńczego a także o kwalifikacji czynów jako wykroczenia lub przestępstwa. Taka wiedza mogłaby uchronić młodych ludzi przed wieloma błędami, mogącymi zaważyć na ich dalszym życiu.
Oczywiście w każdej trudnej sytuacji pomocą może służyć adwokat; wskaże drogę postępowania, udzieli porady napisze pismo, w którym użyty będzie język specjalistyczny. Ale usługi prawne są kosztowne. W mniej skomplikowanych sprawach można by uniknąć tych wydatków gdyby bardziej powszechna była edukacja prawna lub chociażby nauka samodzielnego poszukiwania informacji z wiarygodnych źródeł, na przykład z Dzienników Urzędowych lub internetowych portali redagowanych przez specjalistów.

Previous

Studia

Next

Nauka języków

Check Also