środa, 22 maja 2024

Pierwszy dzień 1983 roku to początek Internetu. ARPAnet został rozdzielony w dwie sieci połączone bramą. Pierwsza sieć o nazwie MILNET pozostała siecią do użytku militarnego, pozostała część ARPAnetu została przekazana do użytku cywilnego i później zmieniła nazwę na NSFnet. Sieć wówczas miała już połączenia z Australią, Europą, Ameryką Południową i Japonią.

W 1988 roku został napisany pierwszy wirus komputerowy o nazwie Internet Worm. To wydarzenie stało się bodźcem do utworzenia organizacji o nazwie CERT (Computer Emergency Response Team), której zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa w sieci. Ten sam rok przynosi udostępnienie nowej usługi – IRC – stworzonej przez fińskiego studenta Jarkko Oikarinen’a.

Powstanie WWW łączy się bezpośrednio z działalnością szwajcarskiego instytutu CERN. Instytut chciał udostępnić na zewnątrz wyniki swoich badań. Tim Berners-Lee wprowadził rozwiązanie oparte na połączeniu dokumentów umiejscowionych na serwerach WWW (World Wide Web) za pomocą hipertekstowych łączy. W 1991 powstała pierwsza tekstowa przeglądarka WWW. W tym samym roku został zniesiony zakaz mówiący o niekomercyjnym wykorzystaniu Sieci.

Kolejny rok przyniósł namiastkę globalnej sieci. W 1973 roku wykonano pierwsze połączenie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią. Usługami dostępnymi wówczas w Sieci były Telnet oraz FTP.

1975 rok przyniósł rozwiązanie tak dobrze dziś znane – email, a 4 lata później Usenet – grupy dyskusyjne. Końcówka lat 70. to dalszy rozwój sieci. Było już wtedy ponad 400 hostów połączonych z ARPAnetem, tworzyły się nowe, niezależne sieci. Wszystko to było przyczyną rozpoczęcia prac nad nowym opisem Sieci standaryzującym wszystkie składowe Sieci i będącym jednolitym dla zbioru hostów.

W 1982 roku został wprowadzony protokół TCP/IP, który obowiązuje aż do dziś.

Kolejne lata przyniosły nowe projekty działających sieci. Powstał CSNET (Computer Science Network), która była siecią przeznaczoną dla naukowców nie mających połączenia z ARPAnetem oraz BITNET („Because It’s Time NETwork”), która połączyła City University of New York z Uniwersytetem w Yale. W Europie powstał równocześnie sieć pod nazwą Eunet pozwalająca na korzystanie z takich usług jak Usenet oraz email.

Previous

Działanie wyszukiwarki - jak działa wyszukiwarka Internetowa

Next

Losy Internetu - rozwój internetu na przestrzeni lat

Check Also