Porozumiewanie się


Oprócz kwalifikacji skutecznego porozumiewania się, dobrą cechą podejścia komunikacyjnego jest kształtowanie takich umiejętności jak: kreatywność w rozwiązywaniu problemów, postawa współodpowiedzialności za proces uczenia się i umiejętność współdziałania w zespole. W podejściu komunikatywnym wykorzystuje się często różne dialogi, scenki teatralne. W czasie nauki należałoby stosować różnorodne metody aktywizujące, pobudzające różnorodne kanały odbioru i prezentacji informacji. Między innymi: kanał słuchowy i wzrokowy, etc., które sprzyjają rozwojowi sprawności: mówienia, czytania i słuchania ze zrozumieniem oraz dodatkowo pisania. Podczas ćwiczeń gramatycznych w ogromnej liczbie przypadków wykorzystywane są historyjki obrazkowe, kolaże i schematy, za poradą których uczeń ma możliwość lepszego zrozumienia, oswojenia się z materiałem. Powyższe technologie urozmaicają naukę języka, powodują, że w metodę bardziej ciekawy i płynny uczeń przyswaja wielokrotnie trudne ćwiczenia językowe.

Previous Zarabianie na tłumaczeniach
Next Targowica