Startowanie w wyborach


W naszym kraju można wziąć udział w wyborach w sposób bierny lub czynny, a więc albo startując w nich jako jeden z kandydatów, albo głosując. O ile wybory do Parlamentu Europejskiego lub do Parlamentu polskiego są poza zasięgiem zwykłych ludzi, oczywiście od strony startowania w nich, o tyle te do samorządów lokalnych jak najbardziej są przeznaczone dla tych, którzy dobrze czują się w działaniach o charakterze społecznym, a do tej pory nie mieli okazji wykazać się na jakichkolwiek szczeblach władzy. Samorządy mają za zadanie bezpośrednie sprawowanie władzy o zasięgu lokalnym. Zajmują się konkretnymi sprawami i potrzebami okręgu. Zasiadający w nich ludzie doskonale wiedzą czego oczekują od nich ich wyborcy i jak wygląda faktyczna sytuacja. Co więcej, aby startować w wyborach do samorządu nie trzeba być członkiem żadnej z wielkich partii politycznych. Można startować na własną rękę lub z pozarządowej organizacji. Często wśród kandydatów można odnaleźć dobrze znane sobie twarze albo osób lokalnie zasłużonych, albo takich, które zna się osobiście. Znając kandydata ma się świadomość jego wad i zalet i rzeczywistych możliwości spełniania przez niego wyborczych obietnic. Jeżeli ktoś bardzo dużo zrobił dla lokalnej społeczności, to istnieje ogromna szansa na to, że w podobny pozytywny sposób wykaże się, kiedy dostanie się na wyższe szczeble władzy. Są ludzie, którzy są wprost powołani do działalności na rzecz innych i doskonale odnajdują się w sytuacjach, kiedy mogą komuś pomóc. Jeżeli właśnie oni dostaną się do samorządu, to może on bardzo dobrze działać, pracując na poprawę sytuacji okręgu. Jeżeli więc znamy kogoś, kto wydaje się stworzony do tego typu zadań, to warto zachęcić go do kandydowania i zrobienia czegoś dobrego dla społeczeństwa. Korzyści będą z pożytkiem dla wszystkich.

Previous Publikacje
Next Biznes w Internecie