Walka pod zaborem rosyjskim


W Polsce rozgorzała walka o władzę, nasiliły się prześladowania innowierców, co zaniepokoiło niektóre kręgi magnatów i szlachty. Co ciekawe, zaniepokoili się również nasi sąsiedzi – Rosja i Prusy – w końcu szerzący się w Polsce liberalizm bardzo im odpowiadał. Dzięki wojskowemu wsparciu Rosji, która rozlokowała na terenie RP 30-sto tysięczne wojsko, przeciwnicy reform efektywnie blokowali ich przeprowadzenia, a caryca Katarzyna II odmówiła wsparcia stanisławowi Augustowi, który pod naciskiem zmuszony był zgodzić się z żądaniami obrońców tzw. złotej wolności.
W 1768 roku zawiązała się konfederacja w Barze. Jej zadaniem było ograniczenie owej złotej wolności i obrona suwerenności Polski. Jednak realizacji tych celów przeszkadzała mentalność szlachty. Pułkownik Ш. Дюмурье, tak charakteryzuje konfederatów:
Нравы вождей конфедерации азиатские. Изумительная ро­скошь, безумные издержки, длинные обеды, игра и пляска — вот их занятия!

Previous Rozwój mediów
Next Dzieło literackie