Współczesna szkoła


Współczesna szkoła ostatnimi czasy szuka nowych dróg i nowych możliwości rozwoju. Idzie to oczywiście w parze z rozwojem nowych technologii, zwłaszcza zaś możliwości, jakie daje człowiekowi internet. Już nie konkretna wiedza encyklopedyczna jest elementem najistotniejszym. Bardziej liczą się tak zwane kompetencje miękkie i biegła znajomość choćby jednego języka obcego. Współczesna edukacja musi przestawić się na inne tory i to jak najszybciej.
Mówi się, że dzieci najlepiej uczą się przez działanie. Już powstają szkoły, które kładą nacisk na doświadczenie i empiryczne poznawanie świata. Wiedza zdobywana przez doświadczenie – to chyba jedna z dróg, jakimi powinna podążać współczesna szkoła. Jeżeli edukacja ma procentować w przyszłości, musi się zmienić i dostosować do potrzeb i wymogów rynku.
Kolejnym elementem, który musi ulec zmianie, jest język, jakim posługuje się współczesna edukacja. Najczęściej jest on hermetyczny i niezrozumiały dla pokolenia, dla którego świat bez internetu wydaje się niemożliwy i które posługuje się już specyficznym idiolektem. By zatem wiedza, jaką chcemy dać dzieciom, utrzymała się w ich głowach, została tam na zawsze, musimy znaleźć nowe metody i słowa, jakimi będziemy ją przekazywać.
Jeżeli zaś w tak ważnej kwestii, jaką jest sformalizowana edukacja, nic się nie zmieni, może się okazać, że nie znajdziemy wyjścia z impasu. Już przecież uczniowie często korzystają z nauki domowej, a wiedza, którą w ten sposób zdobywają, jest oparta na codziennym doświadczeniu. Te zmiany najlepiej widać w kwestiach nauczania i uczenia się języka obcego. Już od lat wiadomo, że języka najlepiej uczymy się w sytuacjach praktycznych, a zatem nie teorii, lecz używając go.

Previous Statlink Kształcenie ustawiczne
Next Psychiatra