środa, 24 kwietnia 2024

W placówce działa stały zespół wychowawczy. W jego skład wchodzą: kierownik
placówki, wychowawcy i inni specjaliści, powoływani przez kierownika.
W skład zespołu mogą również wchodzić inne osoby, a w szczególności: wolontariusze,
pracownicy szkoły, kuratorzy, pracownicy socjalni.
Zadaniem zespołu jest ocena bieżącej sytuacji i potrzeb dzieci, wymiana informacji
między wychowawcami, planowanie oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych oraz
analiza i weryfikacja metod pracy wykorzystywanych w świetlicy.
Określić częstotliwość spotkań zespołu wychowawczego – np. nie mniej niż 2 razy w roku szkolnym.

Previous

Szkodliwe formy wolnego czasu

Next

Polskie klasy w Mołdawii

Check Also