Adwokat a radca prawny


Zdarzają się sytuacje w życiu, w których pojawiają się problemy prawne i nie wiadomo do kogo zwrócić się o poradę. Czy wybrać adwokata czy może radcę prawnego, a może notariusza. Dobrze jest poznać różnice jakie są między adwokatem a radcą prawnym. Ta wiedza z pewnością zaoszczędzi czasu, pieniędzy i nerwów.

Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej. Zajmuje się udzielaniem porad prawnych, sporządzaniem opinii prawnych, opracowywaniem projektów aktów prawnych, wystąpieniami przed sądami i urzędami. Radca prawny również świadczy usługi w zakresie pomocy prawnej, podobnie jak adwokat.

Jedną zasadniczą różnicą pomiędzy tymi zawodami jest to, że tylko adwokat może być obrońcą w sprawach karnych i karnoskarbowych. Radca prawny natomiast nie może być pełnomocnikiem w takich sprawach i w takim charakterze. Obecnie radcy prawni mogą występować również w sprawach rodzinnych, np. rozwodowych.

Istotną różnicą również jest to, że radca prawny może być zatrudniony na podstawie stosunku pracy u przedsiębiorcy i można z nim zawrzeć umowę o pracę. Adwokaci natomiast mogą wykonywać swój zawód jedynie w formie indywidualnej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki, ale zawrzeć z nimi można umowę jedynie cywilnoprawną.

Oba te zawody dla klienta różnią się wyłącznie tym, że tylko adwokat może być obrońcą w sprawach karnych i karnoskarbowych, a we wszystkich innych uprawnienia radcy prawnego i adwokata pokrywają się. Do adwokata jak i radcy prawnego można udać się, gdy zaistnieje problem z prawem cywilnym, rodzinnym czy administracyjnym. Oba te zawody mają uprawnienia do reprezentowania mocodawcy w sądzie cywilnym, administracyjnym, przed Trybunałem Konstytucyjnym, przed Sądem Najwyższym, ale też przed urzędami i organami władzy publicznej oraz samorządu terytorialnego.

Previous Zalety własnej działalności
Next Od obrzędu do obrzędu