Ankieta nauczycielska


Ankieta ta składała się z jedenastu pytań, z których pytania 1 – 4 dotyczyły pochodzenia pedagoga, jego stażu pracy i podręcznika, z jakiego korzysta. Pytanie piąte dotyczyło problemu treści zachęcających do zajęcia się problematyką regionalną, znajdujących się w podręcznikach. Pytania: szóste i siódme miały na celu głównie zbadać własne podejście danego nauczyciela do tematyki regionalnej
w przeciwieństwie do pytania dziewiątego, które dotyczyło realizacji ścieżki regionalnej ogólnie w całej szkole. Zadając zaś pytania 6 – 7, głównie miałam na celu zyskać odpowiedzi na pytania: czy konkretny nauczyciel realizuje ścieżkę regionalną, jeśli tak
to dlaczego, jak dużo godzin przeznacza na tę tematykę i jakie tematy realizuje na tych lekcjach. Pytanie to miało też na celu weryfikacje odpowiedzi uczniów, którzy również wypowiadali się na ten sam temat w indywidualnej ankiecie. W pytaniu ósmym pytałam nauczycieli o źródła ich edukacji na zagadnienie Suwalszczyzny. W ostatnim pytaniu tak samo jak i uczniów, prosiłam nauczycieli o radę, żeby móc uzyskać nowe pomysły na realizowanie ścieżki regionalnej na lekcjach języka polskiego.

Previous Pisanie prac zaliczeniowych
Next Jednoczenie Ukrainy