środa, 22 maja 2024

Nie brakuje i aspektów pozytywnych nauczania języka polskiego jako obecego w państwach Europy Wschodniej. Uczniowie danych klas mają sposobność obcowania ze swoimi rówieśnikami w trakcie kolonii w Polsce, zapoznania się z młodzieżą z Polski poprzez Internet. Nauczyciele poloniści wykazują duże zaangażowanie w proces nauczania, wykorzystują teorię glottodydaktyczną,
a w przypadku, kiedy jest to możliwe posługują się programem do nauczania języka polskiego w Rosji, na Ukrainie i Białorusi, używają materiału dodatkowego
w postaci muzyki, plansz literackich i historycznych, albumów ze zdjęciami, filmu. Korzystając z dodatkowych pomocy dydaktycznych, budzą w uczniach chęć do nauki i poznawania historycznej ojczyzny i jej języka. Wszystkie te czynniki pozytywnie wpływają na znajomość języka i kultury polskiej wśród większości uczniów w stopniu zaawansowanym. Po ukończeniu gimnazjum uczniowie mają ogólną wiedzę na temat języka, literatury i innych elementów kultury Polski.

Previous

Czas wolny dziecka

Next

Literackie dzieła

Check Also