środa, 28 lutego 2024

Nie brakuje i aspektów pozytywnych nauczania języka polskiego jako obecego w krajach Europy Wschodniej. Uczniowie danych klas mają możliwość obcowania ze swoimi rówieśnikami podczas kolonii w Polsce, zapoznania się z młodzieżą z Polski przez Internet. Nauczyciele poloniści wykazują duże zaangażowanie w proces nauczania, wykorzystują teorię glottodydaktyczną,
a w przypadku, kiedy jest to możliwe posługują się programem do nauczania języka polskiego w Rosji, na Ukrainie i Białorusi, używają materiału dodatkowego
w postaci muzyki, plansz literackich i historycznych, albumów ze zdjęciami, filmu. Korzystając z dodatkowych pomocy dydaktycznych, budzą w uczniach chęć do nauki i poznawania historycznej ojczyzny i jej języka. Wszystkie te czynniki pozytywnie wpływają na znajomość języka i kultury polskiej wśród większości uczniów w stopniu zaawansowanym. Po ukończeniu gimnazjum uczniowie posiadają ogólną wiedzę na temat języka, literatury i innych elementów kultury Polski.

Previous

Nauka języka obcego

Next

System edukacyjny Europy

Check Also