czwartek, 28 września 2023

Metoda Callana, która zaistniała w Polsce w latach 90tych, zakłada, że w ciągu 160 godzin dydaktycznych/w porównaniu z 640 h nauczania tzw. tradycyjnego nauczania, a raczej eklektycznego/, przygotuje uczącego się do egzaminu FCE. 4 razy szybciej……..
Metoda oparta jest na metodzie bezpośredniej/dialogu między nauczycielem i uczniem/ oraz dodatkowo metodzie audiolingwalnej, behawioralnej zasadzie zaprojektowania nawyków przez dryle językowe, repetycję i memoryzację. Odpowiedzi ucznia są szybkie, bez zastanowienia. Tempo i dynamika odgrywają bardzo ważną rolę. Nauczyciel nie posiada wyboru; musi postępować ściśle z wytycznymi metody. Konwersacja, swobodne wypowiedzi czy pogawędki nie mają tu miejsca; są stratą czasu wg tej metody. Uczący się są pasywnymi, biernymi odbiorcami, którzy bezmyślnie powtarzają, a  im szybciej udzielą odpowiedzi na pytania, tym lepiej; jak automaty. Obowiązuje procedura: pytanie-odpowiedź. Uczenie języka jest szybkie, bez akcentów kulturowych.

Previous

Świetlica socjoterapeutyczna

Next

Filologia

Check Also