sobota, 20 lipca 2024

Zachowania w czasie wolnym

damian

Zachowania w czasie wolnym należą do sfery stosunkowo swobodnego wyboru jednostki. Dlatego wychowywać w czasie wolnym to znaczy udzielać młodzieży […]

Read More 1

Nauczanie w liceum

damian

Podstawowym celem edukacji języka polskiego i literatury w liceum jest utrwalenie materiału z poprzednich lat. Wykorzystuje się więcej ćwiczeń z […]

Read More 2

Postępowanie z dzieckiem

damian

Postępowanie z dzieckiem ma charakter wieloaspektowy, łącząc się jednakże w jeden zwarty strumień oddziaływań. Potrzeby rozwojowe i edukacyjne są zaspokajane […]

Read More 0

Integracja dyscyplin

damian

Przedstawiciele wielu dyscyplin edukacji (pedagogowie, psycholodzy, socjolodzy) poświęcają osobiste badania obserwacji stosunków międzyludzkich. Są to badania przynoszące niejednokrotnie niejednolite wyniki. […]

Read More 1

Interpetacja dzieł

damian

Przed rozpoczęciem interpretacji nauczyciel powinien wyjaśnić nieznane słownictwo. Mogą być trudności ze zrozumieniem wyrazów: bryka, orszak, anglezy, lambrekiny, gorejący, laurkowe. […]

Read More 2
1 46 47 48