Cele edukacyjne


Realizacja celów edukacyjnych odbywa się poprzez poznawanie poprzez dzieci różnorodnych zagadnień pozwalających im całkiem dobrze funkcjonować w społeczności szkolnej i lokalnej, radzić sobie z problemami i rozwiązywać je w sposób konstruktywny, wyrównując braki w wiadomościach. W związku z tym na zajęciach dzieci uczą się: rozpoznawać emocje i radzić sobie z nimi, bycia asertywnym, pełnienia określonych ról społecznych, prawidłowego komunikowania się, poznawania mechanizmów uzależnienia. Cele edukacyjne wspomagają proces nabywania edukacji o sobie samym i o innych ludziach , a ponadto proces rozumienia świata społecznego, a też ukierunkowują zmiany zachowań tak, by mogły one chronić dziecko przed kolejnymi urazami psychicznymi.

Previous Przyswajanie języka
Next Nauka języka obcego