Cele nauczania polskiego


Głównym zadaniem w nauczaniu języka polskiego w szkole podstawowej (I- IV) jest oswajanie się z językiem, nauczenie uczniów podstawowego słownictwa, związanego z życiem codziennym. Szczególnie ważne jest, ażeby dzieci na tym poziomie od początku nauczyły się prawidłowej artykulacji. Uczeń na tym etapie powinien zaznajomić się z detalami gramatyki języka polskiego po to, aby prawidłowo obsługiwać formy języka polskiego. Na każdej lekcji powinno być wprowadzone od pięć do 12 nowych wyrazów.
W pierwszej klasie powinny zostać wprowadzone takie tematy, jak: ja
i moja rodzina, zwierzęta, mój przyjaciel, kolory, pory roku, owoce, warzywa, zwierzęta, odzież, najbliższe otoczenie: miasto i wieś. etc. Z tematów gramatycznych zaleca się: rodzaje gramatyczne – typowe końcówki rzeczowników w mianowniku liczby pojedynczej, rodzaj gramatyczny przymiotnika, zaimki osobowe w obu liczbach , a dodatkowo grzecznościowe „pani”, „pan”, zaimki pytające: kto, co, czyj, który, zaimki dzierżawcze: mój, twój, nasz, wasz. Zdania zwykłe rozwinięte (na przykład: To jest X. X jest biały. Ona ma na imię Kasia), priorytetowe pytania o dane i odpowiedzi na nie (na przykład: Co/Kto to jest? Jakie to jest? Jaki/a/e jest …? Gdzie jest…? Co robi …? Czy…?), etc.

Previous Źródło latynizacji
Next Elementy języka