Cele terapeutyczne


ealizacja celów terapeutycznych odbywa się poprzez: korektę sądów o rzeczywistości i samym sobie, korektę postaw wobec siebie, ludzi i świata, kompensowanie pustki emocjonalnej spowodowanej odtrąceniem poprzez rodziców i brakiem oparcia w nich, kompensowanie braku satysfakcjonujących kontaktów z ludźmi, stwarzanie warunków do zapominania doświadczeń stresowych oraz dodatkowo odreagowania napięć emocjonalnych.

Previous Praca w grupach
Next Polonia ukraińska