Charakterystyczne cechy społeczeństwa informacyjnego


Termin społeczeństwa informacyjnego został wprowadzony w 1963 roku. Chodzi tutaj o teorię ewolucji społeczeństwa, którego funkcjonowanie oparte jest przede wszystkim na technologiach informatycznych. Wszystko spopularyzował jeden z naukowców, który w swojej rozprawie opisał cały temat. Jeśli chodzi o społeczeństwo informacyjne to warto wiedzieć, że odnosi się ono przede wszystkim do technicznych narzędzi komunikacji, magazynowania oraz przekształcania wszelkich informacji. Społeczeństwo tego typu jest niczym innym jak kolejnym etapem rozwoju społecznego. Zastąpiło ono społeczeństwo przemysłowe. Jeśli chodzi o społeczeństwo informacyjne to nazywane jest ono społeczeństwem poprzemysłowym. Specjaliści twierdzą, że mianem takim można określać społeczeństwa, w których przynajmniej pięćdziesiąt procent osób pracuje przy przetwarzaniu informacji. Informacja jest tutaj bowiem najważniejszym dobrem. Informacja może przysporzyć wielu problemów, a także pożytku. W zależności od tego jak zostanie wykorzystana. Społeczeństwo informacyjne ma naprawdę wiele cech charakterystycznych. Dzięki nim wyróżnia się ono spośród innych. Społeczeństwa takie charakteryzują się przede wszystkim tym, że wpływa ono na upodmiotowienie społeczeństwa i kreowanie społeczeństwa otwartego. Cechami tymi są także urozmaicenie życia społecznego, renesans społeczności lokalnej, proces decentralizacji, wysoki poziom alfabetyzmu funkcjonalnego. Warto wspomnieć także o poziomie skolaryzacji społeczeństwa oraz gospodarce, która w większości oparta jest na wiedzy. Oczywiście ważny w społeczeństwie informacyjnym jest także wysoko rozwinięty sektor usług, a przede wszystkim sektor usług nowoczesnych. Chodzi tutaj przede wszystkim o finanse, telekomunikacja, informatyka oraz bankowość. Nie mniej ważne jest zarządzanie oraz badania.

Previous Jestem ateistą i co z tego?
Next Informacja stała się towarem