Czy może istnieć alfabet bez samogłosek?


Każde se społeczeństw na świecie w toku swojego rozwoju wykształciło swój własny system komunikowania się oraz rejestrowania zachodzących wydarzeń.
Do tych celów służy język mówiony i język wyrażony za pomocą znaków graficznych czyli pismo. We wczesnych etapach rozwoju cywilizacji posługiwano się pismem obrazkowym, z którego potem wykształcił się system alfabetyczny.
Jednym z najstarszych alfabetów świata jest liternictwo hebrajskie. Ma ono specyficzną formę; tworzone jest na bazie kwadratu. Posiada jedynie spółgłoski, które tworzą rdzeń wyrazu. Aby odczytać poprawnie hebrajskie napisy, potrzebna jest wiedza na temat przyporządkowania samogłosek do liter tworzących rdzeń, bo od tego zależy znaczenie wyrazu w całym kontekście.
Szczególną formą tego języka jest hebrajski biblijny. Na odczytywaniu, tłumaczeniu i interpretowaniu tekstów Biblii hebrajskiej oparta jest cała religijna edukacja żydowska. W tych księgach zawarta jest wiedza na temat wielowiekowej historii narodu, obowiązujących w nim praw i przykazań.
Język hebrajski biblijny znany jest też większości duchownych chrześcijańskich, dla których duże znaczenie ma wiedza zapisana w zwojach Pięcioksięgu, dlatego edukacja księży katolickich obejmuje również język hebrajski.
Biblia hebrajska doczekała się wielu przekładów na różne języki. Do prawidłowego tłumaczenia nie wystarczy poprawność lingwistyczna, ponieważ nie można jej tłumaczyć dosłownie jak zwykłą książkę. Tłumaczowi potrzebna jest edukacja w zakresie judaizmu i głęboka wiedza pozwalająca w adekwatny sposób oddać nie tylko treść, ale również symbolikę poszczególnych słów i wersetów. Jeden z najlepszych przekładów Biblii hebrajskiej na język polski zrobił rabin Izaak Cylkow.

Previous Ścieżki rozwoju zawodowego
Next Nauka w życiu