Czym jest społeczeństwo obywatelskie?


Niektóre społeczeństwa charakteryzują się niezwykłą aktywnością oraz zdolnością do samoorganizacji. Umieją określać oraz osiągać wszelkie, wyznaczone cele bez żadnego impulsu ze strony władzy państwowej. Grupę ludzi o takich właśnie cechach nazywa się społeczeństwem obywatelskim.Społeczeństwo takie potrafi działać bez żadnego udziału instytucji państwowych. Trzeba jednak pamiętać o tym, że niezależność z pewnością nie będzie oznaczać rywalizacji społeczeństwa z władzą. Takie zachowania są obecne w momencie, kiedy ustrój polityczny jest całkowicie sprzeczny z wolą obywateli. Jeśli chodzi o podstawowe cechy społeczeństwa obywatelskiego to jest nią świadomość oraz dążenie do zaspokajania potrzeb społeczeństwa. Cechą charakterystyczną jest także zainteresowanie sprawami społeczeństwa, a także poczucie odpowiedzialności za dobro całego społeczeństwa. Jeśli chodzi o sam ten termin to wywodzi się od z nowoczesnej koncepcji społeczeństwa cywilnego. Jako pierwszy użył go Arystoteles. Później przeżyło ono oczywiście transformację. Mówi się o tym, że powstaje ono w wyniku umowy społecznej. Teoria ta rozwijała się w ciągu następnych wieków. Udoskonalano ją. Ustalono jak społeczeństwo obywatelskie może być zorganizowane, a nie jakie jest w rzeczywistości. Niektórzy naukowcy mówili o tym, że społeczeństwo obywatelskie stanowi jestem z trzech elementów systemu społecznego. Pierwszym jest wspólnota narodowa. Drugi to państwo, a trzecim społeczeństwo obywatelskie, które przedstawiane jest jako skomplikowana sieć współzależności, które są związane z rynkiem. Jeśli chodzi o punkt wyjścia do wszelkich rozważań to są nimi samorealizujący się człowiek, autonomiczny oraz akceptujący. Człowiek ten szuka także aprobaty u innych. Człowiek bierze także udział w działalności ekonomicznej, kulturalnej oraz domowej.

Previous Lokalna prasa jako nośnik reklamy
Next Stowarzyszenia religijne na świecie