Dekalog dobrego dziennikarza


Każdy dziennikarz winien posługiwać się pewnym, korespondującym z jego sumieniem, zbiorem zasad, według których
postępuje. Mając na uwadze aspekty moralne, nie należy jednak zapominać o warsztacie. Poniżej przedstawiam dziesięć przykazań, o których warto pamiętać zabierając się do pisania.

1. Zaplanuj swój tekst.
Zdecyduj, które informacje są na tyle ważne, żeby umieścić je na początku, a które na końcu. Uporządkuj swój tok myślowy w taki sposób, aby artykuł przybrał jak najbardziej przystępną formę dla odbiorcy.

2. Pisz ciekawie.
Podchodź do każdej sprawy w sposób indywidualny i niestandardowy. Zaskakuj czytelnika swoim podejściem. Dąż do tego, aby nawet Twoje artykuły o zeszłorocznym śńiegu cieszyły się zainteresowaniem.

3. Pisz zwięźle.
Przekazuj konkretne, wyselekcjonowane wcześniej informacje, unikaj przymiotników i przysłówków. Stawiaj na krótkie i zwarte zdania, rezygnuj z ozdobników. W leadzie zawrzyj maksymalnie skondensowaną esencję artykułu po czym od razu przejdź do sformułowania tezy.

4. Nie atakuj informacjami.
W artykule przedstawiaj tylko te najważniejsze i najbardziej interesujące, bowiem czytelnik nie jest w stanie zapamiętać więcej niż kilka informacji na stronę. Dane liczbowe w miarę możliwości zestawiaj w tabelach i na wykresach. Staraj się zredukować wątki poboczne lub umieszczaj je w osobnych ramkach.

5. Stosuj obrazowe porównania.
Jeśli w Twoim tekście pojawiają trudne do wyobrażenia liczby, czy zjawiska przyrównaj je do powszechnie znanych rzeczy lub obiektów. Jeśli np. mówisz o zbiorniku mającym pojemność 45 tysięcy litrów, co jest wartością abstrakcyjną dla zwykłego człowieka, wyjaśnij, że jest to wartość równa objętości basenu ogrodowego.

6. Pisz w sposób zrozumiały i klarowny.
Nie używaj specjalistycznych określeń, jeśli nie piszesz do magazynu naukowego, czy ekonomicznego. Dbaj o to, żeby odbiorcy wiedzieli o co Ci chodzi. Wyjaśniaj wszelkie niejasności, stosuj porównania do sytuacji codziennych (patrz punkt 5).

7. Właściwie używaj akapitów i cudzysłowów.
Pamiętaj, że akapit służy tylko i wyłącznie do podziału tekstu na wątki lub poszczególne etapy myślowe autora. Cudzysłów z kolei powinien być używany jedynie do oznaczania dosłownych cytatów i tytułów, nie zaś do usprawiedliwiania potocznych wyrażeń w tekście.

8. Używaj czasu teraźniejszego i strony czynnej.
Czyli np. ktoś mówi, a nie mówił i np. bandyci porwali górnika, zamiast górnik został porwany. Nadaje to artykułowi energii i wiarygodności, konkretyzuje go.

9. Przed oddaniem tekstu, przeczytaj go kilka razy.
Najlepiej na głos. Z pewnością znajdziesz w nim kilka niepotrzebnych słów lub nie do końca trafne sformułowanie. Być może pominąłeś jakąś ważną informację?

10. Działaj z pasją.
Jeśli praca dziennikarza przestaje być Twoja misją i nie daje Ci spełnienia – zrezygnuj, spróbuj czegoś innego. Jeśli nie jesteś zainteresowany tym, co robisz, z pewnością prędzej czy później złamiesz jedną lub wszystkie zasady każdego kodeksu dziennikarskiego.

Previous Głebokie reformy
Next Zmiana podejścia do biznesmenów.