Diecezje prawosławne


Istnienie diecezji prawosławnych prawosławnych granicach wasze polskiego to bez ustanku łamanie prawa kanonicznego- biskupi wybierani przez sobór-miejscowy sobór nazywany synodem. Diecezje rzymskokatolickie- wyświęcenie biskupa dokonywał papież , jednakże kim zostanie obsadzona diecezja decydował król, ten system nałożył się na prawosławie .Często biskupami stawali się kobiety i mężczyźni świeccy np. metropolita Onisifor otrzymał metropolię nie będąc duchownym. Biskup Włodzimierza Wołyńskiego Adam Pociej (inicjator unii z rzymem w 1593to biskupstwo, przedtem senator brzeski, ochrzczony w prawosławiu przeszedł na kalwinizm ale potem powrócił do prawos. Na te diecezje rekomendował go wojewoda kijowski Konstanty Ostrowski- wielki orędownik unii, chciał skompletować biskupów. Był już wdowcem kiedy przyjął świecenia klasztorne i zrzekł się wszystkich godności HIPACY, a potem święcenia biskupie(doświadczony polityk, znał łacinę dorównywał biskupom katolickim, animator unii. Plany Ostrowskiego, przywiązany do tradycji prawosławnej wiedział, że nie posiadają szans aby wzmocnić i zyskać prawa, jedyne wyjście to przystąpienie do unii; konsultacje z patriarchami, powiadomienei cara iwana IV, wyobrażał to sobie jako akt zjednoczenia z zachowaniem odrębności i autonomii.
Egzarcha Cyryl Terlecki, biskup Łucka, katolicki biskup Łucka- Bernard Maciejowski(1548-1608)piastował co niemiara funkcji, prymas, biskup krakowski, współpracownik róla wazy.
Zygmunt III Waza-„dziecko soboru trydenckiego” nie znal się na prawosławiu i w tej sytuacji pisal listy do papieża o odnowienie unii florenckiej. Papiestwo starało się odnowić unię –sobór w Jassach 1595- przeciwko biskupi.
Antoniio Posevino wysłanik papieski do Moskwy, zatrzymał się w Wilnie, rozmawiał z Piotrem Skargą, a również z Ostrowskim, wrócił do Rzymu i stwierdził że nie istnieją warunki do odnowienia unii ,Papież rozesłał listy do teologów europejskich projekt czy jest to możliwe, negatywne opinie.

Previous Zachodnie wzorce cywilizacyjne
Next Przyswajanie języka