Dzieło literackie


Dzieło literackie, jak i właściwie każde dzieło sztuki wywołuje u odbiorcy bezdyskusyjne emocje, przeżycia estetyczne. Mogą one być pozytywne i negatywne. Jest tu ważne nie wyłącznie cechy charakteru odbiorcy, doświadczenia osobiste, ale i doświadczenia kulturowe, mentalność, tradycje wychowania.W przypadku odbioru literatury polskiej uczniowie w Polsce i Mołdawii będą dochodzić do podobnych wniosków, gdyż wychowane one są w kulturze ogólnoeuropejskiej. Na przykład bohater powieści Henryka Sienkiewicza „Krzyżacy” Zbyszko z Bogdańca będzie charakteryzowany poprzez uczniów obu kultur jako osoba szlachetna, honorowa, dotrzymujących w każdej sytuacji własnych słów. Prawdziwy patriota, odważny, silny, ale z dobrym sercem. Czyli ktoś, kto stanowi idealny przykład do naśladowania. Podobieństwo charakterystyk wynika z tego, iż w każdej kulturze, folklorze jest bohater, mający podobne cechy. W literaturze mołdawskiej bardzo podobnie jest charakteryzowany hospodar1 Mołdowy Stefan Wielki.

Previous Walka pod zaborem rosyjskim
Next Nauczanie polskiego w Rosji