Edukacja w klasie pierwszej i przygotowanie do niej


Edukacja szkolna dzieci obejmuje obecnie naukę języka obcego od najmłodszych lat. Od bieżącego roku szkolnego powszechna nauka języka angielskiego została wprowadzona już do etapu rocznego przygotowania przedszkolnego.

Roczne przygotowanie przedszkolne jest obowiązkowe dla każdego dziecka. Musi być odbyte, aby dziecko mogło rozpocząć naukę w klasie pierwszej. Mówiąc krócej, jest to po prostu znana wszystkim „zerówka”. Takie oddziały przedszkolne dla dzieci, które za rok obejmie edukacja w klasie pierwszej, funkcjonują zarówno w przedszkolach, jak i w szkołach. W „zerówkach” dzieci są przygotowywane do następnego etapu, jakim będzie nauka.

Aktywnością dominującą w „zerówce” jest zabawa. Wszelka wiedza, informacje i umiejętności są przekazywane w jak najbardziej przystępny dla dziecka, wesoły i właśnie mający charakter zabawy sposób. Dopiero w klasie pierwszej aktywność zmieni się z zabawowej na bardziej wymagającą – naukę.

„Zerówka” jest więc właśnie przygotowaniem do niej. Dzieci przyzwyczajają się do zorganizowanych zajęć, do rytmu dnia, który narzuca respektowanie różnych zasad, do pierwszych drobnych obowiązków.

Wkroczenie w mury szkolne, rozpoczęcie edukacji w pierwszej klasie, to dla każdego dziecka ważne, wielkie, życiowe wręcz wydarzenie. Już samo wejście w nowe środowisko i pod opiekę nowego wychowawcy rodzić może stres. Wzmaga go dodatkowo fakt wymagań szkolnych.

Oczywiście nikt nie wymaga od pierwszoklasisty, aby ten od pierwszych miesięcy wykazywał się ogromną wiedzą. Jednakże ważne jest to, aby stopniowo i systematycznie przyswajał materiał przeznaczony dla tego etapu edukacji. Jeśli tak nie jest, może to rzutować na problemy w dalszych latach nauki. Braki w podstawowej wiedzy i umiejętnościach mogą być trudne do nadrobienia.

Previous Jaka szkoła po gimnazjum?
Next Gotowość do nauki szkolnej