Efektywność nauczania polskiego


Efektywność nauczania języka polskiego oraz skuteczność działania placówki oświatowej zależy w dużej mierze od kadry nauczycielskiej. Liczba nauczycieli, którzy prowadzą nauczanie języka polskiego lub innych przedmiotów w języku polskim w szkołach publicznych, niedzielnych, kursach oraz na uczelniach wynosi ponad 430 osób. Wśród nich są osoby skierowane do nauczania przez CODN, po studiach w Polsce, po rocznym lub dwuletnim kursie w Lublinie. Wielu absolwentów uczelni wyższych w Polsce wraca do kraju, by pracować jako nauczyciel języka polskiego, jednak nie zawsze mają możliwość pracy na pełny etat. Spowodowane to jest małą ilością godzin dla nauczania języka polskiego w szkole. Taki nauczyciel zazwyczaj prowadzi kilka przedmiotów (język angielski, polski, plastykę, etc.).

Previous Gwara na wsi
Next Podejście do uczniow