Elementy języka


W kulturze polskiej kluczowym elementem jest język, wokół którego skupiają się inne istotne wartości kulturowe, takie jak na przykład wiara rzymskokatolicka. Ona niejednokrotnie wpływa na dominację i sposób rozumienia pewnych aspektów kulturowych, kształtuje również w związku z tym język, jego frazeologię i strukturę. Język, jakim posługuje się Kościół w wielu sytuacjach przenika do języka potocznego. Z tego wynika, że pojęcie kultury łączy się z językiem, którym określony naród uważa za ojczysty, którym się posługuje. Język bardzo często pielęgnuje tożsamość narodową.

Previous Cele nauczania polskiego
Next Świetlice terapeutyczne