Glottodydaktyka


Rozkwit zainteresowania konstatują glottodydaktyczną na skalę światową bierze swój początek w Stanach Zjednoczonych. Jest to powiązane ze przystąpieniem Stanów Zjednoczonych do II Wojny Światowej, jednak Europa zainteresowała się tą dziedziną nauki dopiero po zakończeniu wojny. Zainteresowanie to wynikało z jednej strony z potrzeby ludzi znających języki obce, z drugiej zaś strony z powiązania idei glottodydaktycznych z lingwistyką.
W Polsce konstatują glottodydaktyczną zaczęto interesować się w ośrodkach akademickich w okresie międzywojennym, lecz II Wojna Światowa przerwała wszelkie badania. Tuż po wojnie pozostali przy życiu uczeni wrócili glottodydaktyki w celu odtworzenia i ulepszenia systemu oświaty, wydania potrzebnych materiałów do nauczania języków obcych.

Previous Metoda bezpośrednia
Next Gwara