Gwara


Młodzież w znaczącej liczbie przypadków podawała dziadków, sąsiadów i starsze osoby, jako tych, którzy nadal posługują się gwarą. 47% badanych zamieszkałych w Gibach i mniej więcej
40% zamieszkałych w Bakałarzewie znało chłopcy i dziewczęta posługujące się gwarą, a wyłącznie około
16% gimnazjalistów z Suwałk mówiło, że spotkało się z takimi ludźmi. Moim zdaniem wynika to z tego, że gwara jest bardziej żywa w mniejszych miejscowościach i na wsiach, choćby przy analizie kolejnego pytania nie zauważyłam aż tak wielkiej różnicy
w odpowiedziach uczniów z poszczególnych miejscowości. Dane uzyskane z kolejnego pytania, dotyczącego omawianego powyżej rozszyfrowywania wyrazów gwarowych, zostały umieszczone w zestawieniu w tabeli.
Na jej bazie można wywnioskować, że znajomość regionalnych słów jest porównywalnie podobna wśród uczniów ze wszystkich trzech szkół, choćby aby całkowicie móc wycenić świadomość językową badanych powinnam była zadać dodatkowe pytanie ankietowe.

Previous Glottodydaktyka
Next Odziaływanie socjoterapeutyczne