Informacja stała się towarem


W dzisiejszych czasach informację traktuje się jako dobro niematerialne. Jest ono równoważne, a niektórzy uważają, że jest cenniejsze niż dobra materialne. Taka sytuacja jest wynikiem tego, że mamy do czynienia ze społeczeństwem informacyjnym. Społeczeństwo to ma naprawdę wiele definicji. Każdy specjalista ma swoją własną. Pierwsza z nich mówi o tym, że charakteryzuje się ono zdolnością oraz przygotowaniem użytkowania systemów informatycznych, a także skomputeryzowane usługi telekomunikacji do przesyłania oraz przetwarzania informacji. Druga z definicji mówi o tym, że społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, które umie wykorzystywać rozwinięte technologiczne środki przetwarzania informacji. Inni specjaliści mówią o tym, że społeczeństwem informacyjnym można nazwać społeczeństwo, w którym informacja jest kluczowym elementem społecznej działalności oraz zmian. Sceptycy mówią jednak o tym, że społeczeństwo informacyjne to tylko puste twierdzenie. Przekonują o tym, że już się wyczerpało, a jego wartość opisowa jest naprawdę mała. Wszystkie teorie dotyczą naprawdę wielu aspektów. Przede wszystkim aspekt edukacyjny, który mówi o tym, że informacja jest drogą do umiejętności, wiedzy, a także władzy. Teorie wyraźnie uwydatniają również aspekt demokratyczny. Mówi o tym, że każdy obywatel ma prawo do informowania innych, a także do bycia informowanym. Widoczny jest tutaj także aspekt techniczny. Ten aspekt mówi wyraźnie o tym, że społeczeństwo jest kreowane w coraz większym stopniu przez internet i przez cały czas technologię, która się rozwija. W teoriach dość wyraźnie widać również ekonomię. Przetworzenie informacji staje się pracą dla wielu osób. Jest także sposobem na zarabianie pieniędzy dla bardzo dużej części społeczeństwa. Jak widać społeczeństwo informacyjne to bardzo szerokie pojęcie.

Previous Charakterystyczne cechy społeczeństwa informacyjnego
Next Jak powinny wyglądać ogłoszenia online?