Inscenizacje


Do psychodramy nawiązują inscenizacje i odgrywanie scenek. Polegają one na odegraniu jakiegoś zdarzenia według gotowego scenariusza albo według scenariusza przygotowanego poprzez grupę. Tematem inscenizacji jest zazwyczaj jakiś rzeczywisty problem nurtujący członków grupy. Wprowadzenie tej metody wiąże się z przygotowaniem do niej grupy poprzez ćwiczenia wstępne, a następnie z przydziałem określonych ról, ustaleniem miejsca i czasu akcji. Odegranie scenki kończy się jej omówieniem, z uwzględnieniem uczuć, jakie towarzyszyły osobom grającym. Grupa ponownie ma możliwość odegrać scenkę z uczestnikami, którzy zamienili się rolami. Zmiana ról służy ćwiczeniu nowych zachowań, pozwala wczucie się w sytuację drugiej osoby, odreagowanie emocji ze zwrotną informacją od uczestników grupy.

Previous Integracja dyscyplin
Next Integracja niepełnosrpawnych