piątek, 19 lipca 2024

Język odgrywa niezwykle ważną rolę w każdej kulturze i z tą tezą zgodzi się zapewne niejeden badacz zajmujący się zagadnieniami z dziedziny językoznawstwa. Niektórzy naukowcy podkreślają, że najważniejsze są jego funkcje społeczne, bo to właśnie one obejmują swoim działaniem zjawiska, które są nam najbliższe. Dużą rolę w naszym codziennym komunikowaniu się pełni tak zwany kontekst poszczególnych wypowiedzi. Składa się na niego wiele czynników, którym warto poświęcić nieco uwagi. Jednym z ważniejszych kontekstów wypowiedzi jest kontekst komunikacyjny.  Określa on wszystko to, co poprzedza dany komunikat i co można uznać za tak zwane zachowania komunikacyjne. Warto także wspomnieć o kontekście poznawczym, który odnosi się bezpośrednio do tego, co przenosi dana wypowiedź. Z jego pomocą możemy kojarzyć poszczególne pojęcia i zestawiać dany przekaz komunikacyjny ze znaną nam rzeczywistością. Nie da się ukryć, że jest on niezwykle istotny w zrozumieniu każdej wypowiedzi. Jak wiadomo, komunikat płynie do drugiego człowieka, dlatego nie sposób nie wspomnieć o kontekście interpersonalnym. Tutaj znamienne się najróżniejsze szczegóły, takie jak chociażby role społeczne nadawcy i odbiorcy. Poza wymienionymi już kontekstami, warto jeszcze wyróżnić kontekst kulturowy, który może odnosić się do kwestii narodowości czy regionalności, oraz zadaniowy. Należy także zaznaczyć, że niektórzy badacze podają odmienne definicje dla kontekstów wypowiedzi, dlatego warto zapoznać się także z innymi teoriami. Wśród nich na pewno uda nam się znaleźć taką, która w stu procentach będzie odpowiadać również naszym spostrzeżeniom. Przykładowe teorie z dziedziny językoznawstwa można znaleźć w Internecie, wystarczy tylko wpisać do wyszukiwarki konkretne zagadnienie, które w danej chwili jest dla nas najbardziej interesujące.

Previous

Świadomość człowieka z podziemia

Next

Komunikacja z odbiorcą

Check Also