Jak patrzeć na czas wolny


Czas wolny można rozpatrywać w dziale rozwoju kulturalnego młodzieży. Jedną z bardzo istotnych form zagospodarowania czasu wolnego są zajęcia kulturalne. W ramach nich dokonuje się realizacja własnych zainteresowań. Ze względu na potrzebę rozwoju kulturalnego młodego człowieka dominować powinny zajęcia ekspresyjne (np. uprawianie twórczości amatorskiej). Niestety, współcześnie szczególną rolę w gronie zajęć czasu wolnego odgrywa percepcja informacji przekazywanych przez środki masowego przekazu, co staje się niepokojące.

Previous Program gimnazjum
Next Polska edukacja