Jak rozwiązać problemy prowadzenia firmy?


Prawo pracy w Polsce jest dość nieprzyjazne dla pracodawców. Politycy różnych opcji bardzo dużo mówią na temat tworzenia miejsc pracy i w ten sposób rozwijania gospodarki. Niestety, ale ślepa wiara, że uchwalanie kolejnych ustaw coś zmieni, jest naprawdę nieracjonalnym faktem. Prawo w Polsce jest bardzo wymagające w stosunku do przedsiębiorców. Oprócz samego ustawodawcy, liczne obowiązki na przedsiębiorców nakładają też Samorządy, które na podstawie uchwał egzekwują liczne przepisy, które dodatkowo utrudniają prowadzenie biznesu. Regulacja nie jest zła, brakuje natomiast wsparcia socjalnego dla otwierających firmy. Biznesmeni na wstępie swojej kariery nie mogą liczyć na żadne wsparcie, a przecież otwarcie firmy wiąże się z wieloma kosztami własnymi, takimi jak wynajem lokalu, zakup materiałów reklamowych i innych potrzebnych urządzeń do prowadzenia działalności gospodarczej. Dotacje Unijne pozwoliły nieco ograniczyć trudności związane z otwarciem biznesu, jest to jednak kropla w morzu potrzeb. Dla przedsiębiorców, którzy wykazują pewną rentowność w okresie 6 miesięcy powinny zostać wypłacone zasiłki, których okres wpływania wynosiłby rok. Jest to pewna zachęta dla prowadzenia biznesu, ale i nieocenione wsparcie dla przedsiębiorców. Ponadto, samorządy powinny zagwarantować przedsiębiorcom bezpłatne usługi, takie jak obsługa prawna, a także doradztwo podatkowe. W ten sposób, przedsiębiorcy mogliby działać uczciwie na rynku- szara strefa zostałaby ograniczona, a bieżące trudności, jakimi cechuje się prowadzenie firmy zostałyby znacznie zredukowane. Warto jest zastosować te założenia w praktyce- poprawiłoby to znacznie klimat prowadzenie biznesu w Polsce oraz okazałoby się nieprzecenionym narzędziem do poprawy funkcjonowania polskich przedsiębiorstw. Powinno się zaimplementować te rozwiązania z małej skali, a po obserwacji działania wdrożyć ogólno-systemowo.

Previous Kongregacja
Next W krainie greckich bogów